Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tài trợ chương trình “Máy tính cho em”
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề tới đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với ngành Giáo dục. Thực hiện công văn số 3961/BGDĐT-CĐN, ngày 10/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc vận động, quyên góp, tài trợ chương tình “Máy tính cho em” để mua tặng thiết bị học tập trực tuyến cho các em học sinh, sinh viên có hoàn
Dự án của giáo viên Việt Nam vào top 100 Sáng kiến đổi mới giáo dục toàn cầu
Dự án hỗ trợ giáo viên mầm non dạy kỹ năng sống của trường CĐSP Trung ương là đại diện Việt Nam duy nhất lọt top 100 Sáng kiến đổi mới GD toàn cầu 2022, do Tổ chức phát triển giáo dục quốc tế HundrED vinh danh.