Ngày đăng bài: 13/01/2022 09:28
Lượt xem: 371
Hội nghị Cố vấn học tập Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm học 2021-2022

 NCE  Sáng ngày 10/01/2022, Phòng Công tác học sinh, sinh viên (CTHSSV) - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (CĐSPTW) đã tổ chức thành công Hội nghị Cố vấn học tập năm 2021-2022.

Quý thầy cô trong Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường tham dự Hội nghị Cố vấn học tập
năm học 2021-2022

Tham dự có PGS.TS Trần Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trịnh Thị Xim - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Thị Thanh - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; cùng lãnh đạo các đơn vị, các thầy cô là cố vấn học tập, giáo vụ phụ trách công tác sinh viên của các khoa đào tạo.


PGS.TS Trần Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường CĐSPTW

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS Trần Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cho rằng: Năm học 2021 - 2022 tiếp tục là năm học khó khăn với ngành giáo dục do tình hình dịch Covid-19 còn rất phức tạp. Trong suốt thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, đào tạo phù hợp với tình hình diễn biến dịch và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, đồng thời triển khai thành công nhiệm vụ tuyển sinh năm 2021. Một trong những nhân tốt quyết định đến kết quả của hoạt động đào tạo là công tác cố vấn học tập. Đây là một trong những công tác trọng tâm của Nhà trường, bao gồm các hoạt động: Tư vấn, hướng dẫn, quản lý, hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, chế độ chính sách,... nhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm học 2020-2021 đã qua, PGS.TS Trần Đình Tuấn tin tưởng trong năm học 2021-2022, đội ngũ cố vấn học tập sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình để cùng với Nhà trường tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo.


ThS. Phương Thị Xuyên - Trưởng phòng CTHSSV trình bày Báo cáo kết quả công tác
cố vấn học tập năm học 2020-2021 và Kế hoạch công tác cố vấn học tập năm học 2021-2022

Tại Hội nghị, ThS. Phương Thị Xuyên - Trưởng phòng CTHSSV đã trình bày Báo cáo kết quả công tác cố vấn học tập năm học 2020 - 2021 và kế hoạch công tác cố vấn học tập năm học 2021 - 2022. Trong năm vừa qua, công tác cố vấn học tập đã làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên, giúp các em nắm bắt kịp thời các quy chế, quy định, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra; quy chế, quy định xét điểm rèn luyện, học bổng, khen thưởng và kỷ luật sinh viên; các văn bản liên quan đến chế độ chính sách của sinh viên và nhiều nhiệm vụ khác.


ThS. Hoàng Diệu Thúy - Phó trưởng Phòng CTHSSV Hướng dẫn đội ngũ
Cố vấn học tập thực hiện chế độ chính sách cho người học


Lãnh đạo các đơn vị: Quản lý Đào tạo; Công tác học sinh, sinh viên; Khảo thí và đảm bảo
chất lượng giáo dục đã trao đổi các quy chế, quy định, nội dung liên quan tới học sinh, sinh viên

Hội nghị cùng nghe các ý kiến góp ý, trao đổi từ phía các thầy cô cố vấn học tập, giáo vụ các khoa về những điểm hạn chế, khó khăn trong công tác cố vấn học tập thời gian qua và đề ra các giải pháp khắc phục, thực hiện. Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo; phòng Công tác học sinh, sinh viên; phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đã phổ biến các quy chế, quy định, nội dung liên quan tới học sinh, sinh viên nhằm giúp các thầy cô công tác cố vấn học tập thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.


Quý thầy cô giáo tham dự Hội nghị cố vấn học tập năm học 2021 – 2022
theo hình thức trực tuyến

PHÒNG THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG
NCE - tháng 01/2022

Cùng chuyên mục