Ngày đăng bài: 13/01/2022 09:34
Lượt xem: 426
Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

NCE  Sáng ngày 21/12/2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (CĐSPTW) đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tiếp (thành phần theo kế hoạch) và trực tuyến (đối với toàn thể đảng viên trong Đảng bộ).

Toàn cảnh Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Quý vị đại biểu khách quý, thầy cô trong Đảng ủy - Ban Giám hiệu và các đồng chí cán bộ, đảng viên
tham dự buổi Lễ thực hiện nghi thức Chào cờ

Dự chương trình có PGS.TS Trần Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trịnh Thị Xim - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Thị Thanh - Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; cùng các thầy cô trong Đảng ủy; Bí thư các Chi bộ; lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể; đại diện các tập thể, cá nhân được trao tặng, khen thưởng.


Đồng chí Phạm Trần Hồng Hà - Đảng ủy viên, Chỉ tịch Công đoàn trường, Trưởng Ban Tuyên giáo
Đảng ủy công bố Quyết định của Thành ủy Hà Nội về việc trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Trần Hồng Hà - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã công bố Quyết định số 743-QĐ/TU ngày 19/01/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Đảng viên Chi bộ Hành chính 4.


PGS.TS Trần Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Đảng viên Chi bộ Hành chính 4 (02 ảnh trên)


TS. Trịnh Thị Xim - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chúc mừng
đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Thay mặt Đảng ủy, TS. Trịnh Thị Xim - Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, ghi nhận sự đóng góp tâm sức, trí tuệ của đồng chí trong suốt quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng và sự phát triển của Nhà trường, đồng thời tin tưởng đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà trường, đơn vị giao phó.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Đảng viên Chi bộ Hành chính 4 phát biểu, gửi lời cảm ơn
Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường

Bày tỏ tình cảm xúc động trước danh hiệu cao quý mà Đảng trao tặng, đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn đã gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường, toàn thể Đảng bộ, Chi bộ Hành chính 4 luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trong suốt thời gian công tác và khẳng định đây là niềm vinh dự tự hào trong sự nghiệp công tác của bản thân và cũng là động lực to lớn để bản thân tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công tác.


Đồng chí Nguyễn Thạc Hải - Bí thư Chi bộ Hành chính 4, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng
Quản trị - Thiết bị tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Đảng viên của Chi bộ
tại Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng


Đồng chí Phương Thị Xuyên - Bí thư Chi bộ Hành chính 5, Trưởng phòng Công tác học sinh,
sinh viên tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn

          Sau Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Đảng bộ Nhà trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


PGS.TS Trần Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo sơ kết 5 năm
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ Trường CĐSPTW

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, PGS.TS Trần Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tại Đảng bộ Trường CĐSPTW đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi Chi bộ và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống Đảng bộ Nhà trường. Điều đó thể hiện qua kết quả xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở; Kịp thời nắm bắt, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; Thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý sai phạm; Không có hiện tượng đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và vi phạm các quy định của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy Nhà trường thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thông qua các phong trào thi đua, học tập, rèn luyện, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề nhằm định hướng cho cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên nhận thức được ý nghĩa quan trọng, giá trị to lớn trong tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, từ đó xây dựng cho mình bản lĩnh vững vàng, động lực phấn đấu, ra sức thi đua trong hoạt động chuyên môn, học tập, góp phần xây dựng đơn vị, Nhà trường ngày càng phát triển.


Đồng chí Trần Thị Cẩm - Đảng viên Chi bộ Hành chính 7 trình bày tham luận “Học tập tư tưởng,
đạo đức, phong cách của Bác để tự soi, tự sửa bản thân”

Nhằm đánh giá sâu sắc hơn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các Chi bộ, đơn vị, Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Trần Thị Cẩm - Đảng viên Chi bộ Hành chính 7, nguyên Trưởng Ban Thanh tra Giáo dục trình bày tham luận “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để tự soi, tự sửa bản thân”. Tham luận nhấn mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không phải quá xa vời mà nó được thể hiện bằng những việc làm cụ trong quá trình công tác và cuộc sống hằng ngày.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga - Bí thư Chi bộ Giảng viên 3 trình bày tham luận “Học tập
tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết ở Chi bộ”

Đại diện cho Chi bộ Giảng viên 3 - một trong những Chi bộ được Đảng bộ Trường CĐSPTW tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2021, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga - Bí thư Chi bộ trình bày tham luận “Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết ở Chi bộ Giảng viên 3”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói nhiều tới đoàn kết, đại đoàn kết, Người đã chỉ rõ: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của nhà, cái gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân khác”.

Theo Người, đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.


Đồng chí Phạm Trần Hồng Hà - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng Ban Tuyên giáo
công bố Quyết định của Đảng ủy Nhà trường về việc trao Giấy khen cho các tập thể và
cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Với những kết quả đạt được, trong không khí trang trọng của Hội nghị sơ kết, đồng chí Phạm Trần Hồng Hà - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng Ban Tuyên giáo đã công bố Quyết định số 01/QĐ-ĐU ngày 01/7/2021 của Đảng ủy Nhà trường về việc trao Giấy khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


PGS.TS Trần Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tặng Giấy khen của
Đảng ủy trường cho 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện việc thực hiện
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị


TS. Trịnh Thị Xim - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng Giấy khen của
Đảng ủy trường cho 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện việc thực hiện
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị


Đồng chí Phạm Thị Kim Lan - Đảng viên Chi bộ Gảng viên 3 thay mặt cho các tập thể, cá nhân
được nhận Giấy khen bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường

Đồng chí Phạm Thị Kim Lan - Đảng viên Chi bộ Gảng viên 3 đã thay mặt cho các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường, các Chi bộ đã luôn tạo điều kiện cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng tập thể Chi bộ, Đảng bộ Nhà trường trong sạch vững mạnh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ


Tập thể Chi bộ Hành chính 1, Phòng Tổ chức - Hành chính tặng hoa chúc mừng
PGS.TS Trần Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy trường


Các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường tặng hoa chúc mừng
PGS.TS Trần Đình Tuấn - Bí thư Đảng ủy trường


Ban Chi ủy Chi bộ Hành chính 7 tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Cẩm - Đảng viên của Chi bộ


Tập thể Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường chụp ảnh lưu niệm với Ban Tuyên giáo Đảng ủy trường


Tập thể Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường CĐSPTW


Lãnh đạo, công đoàn các đơn vị chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn

 


Đảng viên trong toàn Đảng bộ Nhà trường dự Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và Hội nghị
sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phon g cách Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tuyến (02 ảnh trên)


Bài hát: Giai điệu Tổ quốc
Sáng tác: Trần Tiến
Biểu diễn: Văn Dương - Văn Phong - Hữu Huân


Bài hát: Cung đàn mùa xuân
Sáng tác: Cao Việt Bách
Biểu diễn: Văn Dương

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG VIỆC  THỰC HIỆN  CHỈ THỊ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP  VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo QĐ số 01/QĐ-ĐU ngày 01 tháng 7 năm 2021
của Đảng ủy Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương)

1. Tập thể

  1.  

Đơn vị

1

Chi bộ Giảng viên 1

2

Chi bộ Giảng viên 3

3

Chi bộ Trường MNTH Hoa Thủy Tiên

 

 

2. Cá nhân

  1.  

Họ và tên

Đơn vị/Chức vụ

1

Trần Đình Tuấn

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Thị Thanh

Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ Hoa Sen

3

Nguyễn Thị Hồng Vân

Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ Giảng viên 1

4

Trương Thị Minh Phượng

Bí thư Chi bộ Hoa Thủy Tiên

5

Phạm Thị Kim Lan

Đảng viên Chi bộ Giảng viên 3

6

Nguyễn Thị Phương

Đảng viên Chi bộ Giảng viên 4

7

Trần Thị Cẩm

Đảng viên Chi bộ Hành chính 7

NCE - tháng 12/2021