Ngày đăng bài: 11/03/2021 10:38
Lượt xem: 4232
Kỹ năng giao tiếp của giáo viên mầm non

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Thoan, Nguyễn Thị Mai Linh, Nguyễn Minh Ngọc

Trình bày lí luận về giao tiếp và kỹ năng giao tiếp, một số kỹ năng giao tiếp của giáo viên mầm non, vận dụng kỹ năng giao tiếp trong hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non.

Mời bạn tìm đọc sách tại Phòng Giáo trình, Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

KHXG: 372.60711, K600N

ĐKCB:   101025851-6150