Ngày đăng bài: 11/03/2021 15:27
Lượt xem: 3043
Giáo trình phương pháp khám phá môi trường xung quanh

Tác giả: Nguyễn Thị Xuân, Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Thanh

Trình bày đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa của việc cho trẻ khám phá môi trường xung quanh, đặc điểm nhận thức của môn học. Nêu lên mục tiêu, nội dung, các phương pháp, phương tiện, các hình thức tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh.

Mời bạn tìm đọc sách tại Kho Giáo trình, Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

KHXG: 372.30711, NG527X

ĐKCB:  101026269-568