Ngày đăng bài: 01/03/2022 09:16
Lượt xem: 3809
Đổi mới giáo dục đại học - Từ ý tưởng đến thực tiễn

        Tác giả: Đặng Ứng Vận

        Tập hợp có chọn lọc các bài viết, các ý kiến phát biểu tại các hội nghị, hội thảo, bàn tròn tư vấn, trả lời phỏng vấn của các tác giả trong thời điễmây dựng cũng như quá trình thực hiện Nghị Quyết 29 theo 5 chủ đề có liên quan đến đổi mới giáo dục đại học, bao gồm: Ý tưởng đổi mới; Kinh tế thị trường và Cách mạng công nghiệp 4.0; Quản trị đại học; Các trường Công lập; Chất

         Mời bạn tìm đọc sách tại Phòng Tham khảo, Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.