Ngày đăng bài: 11/03/2021 15:21
Lượt xem: 4372
Phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân chủ biên; Nguyễn Minh Ngọc, Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thoan

Trình bày kiến thức chung về bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non như khái niệm, nguyên nhân, các hình thức bạo lực, ảnh hưởng của bạo lực đối với trẻ, pháp luật Việt Nam về quyền trẻ em và bạo lực với trẻ em; các kiến thức, kĩ năng cụ thể về phòng chống bạo lực học đường dành cho giáo viên mầm non.

Mời bạn tìm đọc sách tại Kho Tham khảo ngoại văn, Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

KHXG: 372.210711, PH431C

ĐKCB: 101024514-663