Ngày đăng bài: 09/12/2021 14:04
Lượt xem: 4172
Cẩm nang sự phát triển của trẻ

Tác giẩ: Peter Van Alphen, Catherine Van Alphen

Cẩm nang về sự phát triển của trẻ (theo triết lý giáo dục Steiner Waldorf). Tài liệu này nêu cụ thể và chi tiết theo hệ thống sự phát triển của trẻ từ 0 đến 21 tuổi (chia thành 3 giai đoạn 7 năm, 0 đến 7 hay giai đoạn mầm non, 7 đến 14 hay giai đoạn tiểu học, 14 - 21 hay giai đoạn trung học - đại học), phân tích rõ về 3 phần lý trí - tình cảm - ý chí (hành động) của con người. Lý do của cách giáo dục hay giáo trình phù hợp với từng độ tuổi, từng giai đoạn phát triển của trẻ. Tài liệu viết vừa đầy đủ, vừa dung dị, dễ hiểu.
Tài liệu bản tiếng Anh gồm 147 trang. Bản tiếng Anh từ nguồn tài liệu mở nên Dự án có thể phát hành dưới hình thức Lưu hành nội bộ cho các giáo viên và các phụ huynh có nhu cầu.

Mời bạn tìm đọc sách tại Phòng Tham khảo, Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

KHXG: 305.231, A4569V

ĐKCB:  201042605-9