Ngày đăng bài: 11/03/2021 15:20
Lượt xem: 4228
Giáo trình phương pháp hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mầm non

Tác giả: Vũ Thị Thanh Huyền chủ biên; Vũ Thị Hồng Hạnh

Hệ thống lí luận về phương pháp hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mầm non; những quy luật, đặc điểm phát triển biểu tượng toán như biểu tượng về số lượng, con số, phép đếm, kích thước, hình dạng...Rèn luyện kĩ năng cơ bản về hình thành các biểu tượng toán cho giáo viên mầm non qua các câu hỏi và bài tập thực hành cuối mỗi chương.

Mời bạn tìm đọc sách tại Phòng Giáo trình, Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

KHXG: 372.70711V500H

ĐKCB:  101024664-963